Tento článek byl sdílen z jiného webu. Originál si můžete přečíst zde.

V roce 2023 provedl Národní ústav duševního zdraví, ve spolupráci s Českou školní inspekcí unikátní pilotní Národní monitoring duševního zdraví žáků základních škol v České republice. Z průzkumu vyplynulo, že více než 40% dětí vykazuje známky střední až těžké deprese a 30% vykazuje známky středně těžké až těžké úzkosti.

Význam podpory duševního zdraví u dětí si uvědomuje též Karlovarský kraj, a to zejména s ohledem na nedostatečnou kapacitu psychologů a psychiatrů poskytujících zdravotní péči dětem a mladistvým v Karlovarském kraji.

Jako reakci na tuto situaci odbor zdravotnictví, ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a koordinátory vzdělávání pedagogických pracovníků ze společnosti Nevypusť Duši z.s. a FOKUS Karlovarský kraj z.ú., spustí preventivní vzdělávací a osvětové programy zacílené na žáky II. stupňů základních škol a prvních, popř. druhých ročníků středních škol, rodičů a pedagogů těchto škol.

Zastupitelstvo dnes schválilo alokaci finančních prostředků ve výši 1.2 milionu Kč na podporu realizace těchto preventivních programů a šíření osvěty. Konkrétně šlo o projekty:

  1. Všech pět pohromadě – edukace učitelů se zaměřením na zvýšení duševní gramotnosti žáků II. stupně základních škol.
  2. Bez obav – edukace vybraných rodičů dětí ve věku 7 – 12 let, které se již potýkají se známkami úzkosti u svých dětí.
  3. Duševní zdravověda pro středoškoláky – preventivní edukační projekt pro studenty prvních, popř. druhých ročníků středních škol.
  4. Blázníš? No a! – preventivní projekt pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol.
  5. Mapa duševního zdraví - workshop zaměřený na studenty 3. a 4. ročníků středních škol uskutečněný v rámci „Světového dne duševního zdraví“.