Tento článek byl sdílen z jiného webu. Originál si můžete přečíst zde.

Všemožné reportáže z konference a pozitivní zpětná vazba na krajskou konferenci ReVize 1.0 zní celým regionem. Celou akcí se linula chuť změnit v několika oblastech současné směřování skokově, téměř revolučně, protože pozvolná změna nejspíš nestačí. V panelové diskusi, které jsem se zúčastnil, zazněl zajímavý dotaz: "Není v oblasti lázeňství na místě mluvit o takzvané 'Disruptivní inovaci', tedy o radikální změně technologie, nebo celého procesu?" Následně na konferenci zazněla slova o upadajícím odvětví, či o tom, že lázeňství je skoro mrtvé. To poslední je, prosím, nepochopení a díky tomu také nebezpečný nesmysl.

Lázeňství je širší pojem - na západ od nás by se pod pojmem "spa" skýtalo naše wellness. U nás obecně říkáme lázně jednak těm "na křížek" - hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vycházející ze seznamu onemocnění, které se léčí v lázních pod dohledem lékaře. Jako lázně ale pojmenujeme i ta zařízení, ve kterých si procedury a ubytování platíme sami, lékař nás může a nemusí vyšetřit a procedury mohou být zaměřeny třeba i na prevenci, nikoli pouze léčbu nemocí dle seznamu.

Jasné je, že ve všech definicích lázeňství potřebujeme vývoj, potřebujeme inovovat, sledovat trend a ideálně udávat směr. Statistiky obecně udávají trend zkracování pobytů, což může laik definovat jako odklon od tradičního lázeňství. Naše lázeňství, se svým komplexním systémem ochrany přírodních zdrojů a jejich odborným využíváním nemá v Evropě obdobu, je to něco v čem excelujeme a co bychom měli rozvíjet a prosazovat.

Já mám proto radost, že naší jediné veřejné výzkumné organizaci - ILABu, se podařilo obhájit strategický projekt kraje - Centrum lázeňského výzkumu, ten má v následujících letech právě skokově a téměř převratně inovovat lázeňské prostředí pomocí vědy a výzkumu s následnou aplikací. Projekt by měl začít v horizontu týdnů a výsledky by měly být jasně měřitelné.

Jedním z cílů projektu je vytvoření samotného vědeckého prostředí, tedy i pracovních míst ve výzkumu i ve vedoucích pozicích. Znáte vědce nebo manažera, který by se rád do kraje přestěhoval, ale neměl zatím pracovní příležitost? ILAB právě těď takovou příležitost nabízí: https://www.i-lab.cz/kontakty/