Tento článek byl sdílen z jiného webu. Originál si můžete přečíst zde.

V Chomutově proběhlo první společné jednání výborů pro národnostní menšiny Ústeckého a Karlovarského kraje. Jako místo setkání jsme si vybrali historickou budovu radnice, kde se naše diskuse zaměřila na aktuální výzvy, mezi které patří příchod uprchlíků z Ukrajiny a boj proti nenávisti v naší společnosti.

Jsem hrdá na to, jak náš výbor společně s kolegy z Ústeckého kraje a představiteli Chomutova, Mostu a Trmic dokázal vytvořit prostředí pro otevřený dialog. Naše jednání vyústilo v usnesení podporující rozvoj spolupráce a harmonie mezi různými národnostními skupinami.

To je o to důležitější v současné době, kdy se ve společnosti stále častěji setkáváme s cílenou a záměrně podněcovanou nenávistí mezi příslušníky jednotlivých národů a etnik. Jsem velmi ráda, že zde zaznělo jednohlasné odmítnutí tohoto jevu. To, že usnesení navrhli samotní zástupci menšin, mu dodává větší váhu a byla bych moc ráda, kdyby rezonovalo jak napříč našimi regiony, tak i celou republikou.

Kulturní program, který následoval po oficiálním jednání, byl oslavou různorodosti našich krajů. Zástupci rusínské, ukrajinské a vietnamské menšiny předvedli svá umění a připomněli nám, že i v různosti můžeme najít společnou půdu.

Těším se na další společná setkání, která nám pomohou stavět mosty mezi komunitami a posilovat vzájemnou úctu a porozumění. Moc děkuji předsedkyním výborů - Ústeckého kraje Karolíně Žákovské a Chomutovského paní Adamové, i všem dalším účastníkům za odhodlání a spolupráci v této důležité práci. 🌍💬