Tento článek byl sdílen z jiného webu. Originál si můžete přečíst zde.

Dnes jsem "na stará kolena" zažil jednu životní premiéru, měl jsem příležitost se stát moderátorem. Na začátek musím říct, že to není vůbec lehká disciplína, ale na druhou, že mne to přes ranní žaludeční nevolnost, nemoci nervozitou spát, docela bavilo.

Veřejná debata, kterou uspořádalo dobrovolnické centrum Instand jako svou první akci tohoto typu, se konala dnes, 8. dubna, v prostorách komunitního centra v Karlových Varech. Tématem debaty bylo plánované zřízení CHKO Krušné hory a "mými" hosty (i když hostem jsem byl i já) byli dva mí dlouholetí kamarádi a přírodovědci Vladimír Melichar a Petr Krása a ředitel destinační agentury Krušné hory a spisovatel Štěpán Javůrek, celou organizaci si pak vzala na starost Markéta Adamcová. Zájem o akci byl, nechci říct překvapivě, tak velký, že se podařilo komunitní centrum zcela zaplnit a zájemci museli být i odmítáni. Naštěstí díky Petr Mikšíček je z celé akce videozáznam a brzy se na něj budete moci podívat.

Osazenstvo v publiku tvořili jak zájemci ze stran veřejnosti, tak starostové a zastupitelé obcí jak z Karlovarského, tak z Ústeckého kraje a významné "persony" které jsou s Krušnými horami spojeny jako třeba dlouletý člen horské služby pan Rudolf Chlad. Debata se týkala jak samotného záměru a předmětů zřízení CHKO Krušné hory, tak jeho vlivu na obyvatele Krušných hor, obce a investory, kteří v Krušných horách působí. Naštěstí se podařilo debatu udržet na úrovni a nestalo se z ní Máte slovo ani Kotel Michaeli Jílkové. Ze strany "obecenstva" padlo mnoho dotazů a já si dovolím říct, že se na ně podařilo odpovědět a různé pověry vyvrátit.

Ze samotné diskuze si beru několik zásadních podnětů:

1) takováto setkání má smysl (a nejen k CHKO) dělat a nebát se jich

2) takováto setkání by v budoucnu měli dělat nejen neziskové organizace, ale zejména aktéři, kterých se zřízení týká

3) živá diskuze je vždy lepší než dohadování se na facebookových sítí, kde je vulgarita a neochota komunikovat podpořena anonymitou

4) argument, který se objevil na sociálních sítích, že psáno CAPS LOCKEM:"MY CHKO NECHCEME A JE NÁS VÍC!" se nepotvrdil, a i u těch co jsem cítil skepsi, se podařilo dle mého názoru různé mýty vyvrátit

5) zásadně rozdílný pohled samospráv obcí Ústeckého a Karlovarského kraje, kdy starostové a starostky prvně jmenovaného kraje jsou převážně pro a naši karlovarští starostové jsou spíše proti (proti čemu, ale konkrétně nezaznívá, jsme prostě proti a basta).

Těch poznatků je více, ale budu si je muset po shlédnutí, až bude záznam, ještě jednou vyhodnotit.

Co oceňuji je aktivní účast uvolněné zastupitelky Karlovarského kraje Markéta Monsportová Markéta Monsportová - Zastupitelka Karlovarského kraje, která je pro mne zárukou toho, že touto debatou to neskončí.

I když na debatě padlo, že záměr CHKO je starý již několik desítek let, tak se zároveň potvrdilo, že nikdy nebyl tak daleko jako dnes.

Jsem za sebe rád, že se mi před třemi lety podařilo v rámci voleb do zastupitelstva do KVK kraje toto téma prosadit do programu Pirátská strana - Karlovarský kraj, ale to byl pouze první krok, tím dalším a mnohem zásadním byla práce pracovní skupiny, kde mimo mých "spoluřečníků" působili i dva "Piráti" Robin Beitl a Daniel Čabrada .

Co je snad to nejzásadnější, je podpora tohoto záměru napříč politickým spektrem.

Pevně věřím tomu, že se CHKO brzo dočkáme a často nesmyslné hlasy proti se podaří přesvědčit o opaku.

Ano vše je o kompromisech, ale jak padlo na začátku diskuze, ochrana přírody je odborné téma a měli by ho řešit a vysvětlovat odborníci a ne odborníci na vše, na což jsme my Češi specialisté.

Jako občan, zastupitel a bývalý starosta Lokte, si dovolím říct, že to poslední co brání rozvoji města, které se z velké části nachází v CHKO, je právě ochrana přírody a naopak příroda je jedno z největších bohatství co jako město máme a i díky ní jsme místem, které navštíví stovky tisíc lidí a místem kam se stěhují lidé z okolí.

Petr Adamec

YT_poster_v_FgosCXBUCT0
Spuštěním videa dojde k načtení obsahu třetích stran z portálu YouTube.